De verkleining van de tonsuur, de haartransplantatie met laser, kunsthaar

Taal :
Newsletter Contact Siteplan

Andere technieken: verkleining van de klassieke tonsuur, haartransplantatie au laser, nylon kunsthaar

1

De laser

laser

In het domein van de esthetische chirurgie is het gebruikelijk dat men nieuwe technieken probeert te vinden, zodat de patiënten de indruk krijgen dat de praktijk een echte revolutie heeft ondergaan.

De toepassing van de laser voor haartransplantaties is daar een mooi voorbeeld van.

Wat doet de laser?

Hoewel de laser een prachtige uitvinding is voor de behandelingen van netvliesaandoeningen aan de binnenzijde van het oog, om tatoeages te verwijderen of voor definitieve epilatie, is hij nutteloos in het domein van de haartransplantaties. Men gebruikt hem immers enkel en alleen om de kleine incisies te maken die de grafts zullen ontvangen. De laser kan de huid verbranden of cauteriseren. Die eigenschap gebruikt men om gleufjes te maken.

Welke argumenten halen de fabrikanten en de gebruikers van de laser aan?
Het instrument zou schoner werken en de zone bloedt niet.

De laser heeft echter veel nadelen

 • Een ingeplante graft heeft een omgeving met veel bloed en dus voedingsstoffen en zuurstof nodig. In een gecauteriseerde insnijding vindt de graft erg weinig bloed, zodat het haar minder goed zal groeien.
 • De cauterisatie kan niet worden toegepast in een behaarde zone, omdat het gevaar op de beschadiging van het bestaande haar erg groot is.
 • De diepte en de richting van de incisies zijn minder nauwkeurig dan bij een klassieke kleine insnijding met een scherp instrument.
 • Ten slotte gebeurt het vaak dat de verbrande huid aan de basis van elke graft lichtjes verkleurt, zodat de graft zichtbaar is.

Kortom, deze techniek heeft geen voordelen maar wel veel nadelen. Men doet er beter aan ze te mijden.

Een veelzeggend teken: enkele jaren geleden werd er tijdens de internationale congressen over haartransplantatie vaak hele dagen over dit onderwerp gesproken. Er waren vier laserfabrikanten aanwezig die op de lonende markt van de verkoop van lasers met elkaar concurreerden.
Tijdens de jongste congressen was er geen enkele presentatie over de laser.

De comeback van de laser?

Sinds enkele jaren biedt men externe laserbehandelingen aan. Hier betreft het lasers met lage energie, die de haargroei in kalende zones zouden bevorderen.

De firma HAIRMAX, die de laser comb heeft ontwikkeld, beschikt over een studieprotocol dat een gunstige invloed van de laser op de terugkeer van het haar lijkt te bevestigen. De toekomst zal ons meer zekerheid over dit onderwerp geven. Raadpleeg onze koppelingen voor meer informatie.

2

De verkleining van de klassieke tonsuur

réduction tonsure scalp reduction

Toen deze techniek in 1977 door dokter Blanchard werd voorgesteld, kende ze een groot succes.
Het procedé is eenvoudig en gedurfd.
Het bestaat erin dat men een dun behaarde of kale oppervlakte ter hoogte van de tonsuur chirurgisch verwijdert.
De omringende behaarde huid wordt uitgerekt en bedekt de vrije ruimte.
Men heeft een groot aantal varianten ontwikkeld, die vooral verschillen door de vorm van de incisies. De Y-vorm is de bekendste.

Voordelen :

 • Snel: de ingreep duurt een uurtje en geeft onmiddellijk resultaat.
 • Efficiënt: het belangrijkste voordeel is de herverdeling van haren die moeilijk met een klassieke haartransplantatie te verplaatsen zijn.
 • Voordelig: de te transplanteren zone wordt sterk beperkt. Men verplaatst immers een blijvend behaarde zone en vervangt een zone waar het haar meestal gedoemd is om te verdwijnen.
réduction tonsure scalp reduction

Nadelen :

 • Vaak gedurende enkele dagen vrij pijnlijk. Het losmaken van de huid en de spanning op de verplaatste weefsels zijn dikwijls hinderlijk.
 • Er ontstaat een centraal litteken dat van voor naar achter loopt en dat vaak zichtbaar is als het niet secundair wordt behandeld
 • Het is mogelijk dat dit litteken later groter wordt.
 • Het betreft een chirurgische ingreep, zodat de kans op hematoom, infectie en necrose groter is dan bij een haartransplantatie.
 • De oriëntatie van het verplaatste haar is niet altijd natuurlijk. Het oorspronkelijke haar is immers naar voor, naar achter en naar opzij gericht, terwijl het verplaatste haar dikwijls alleen naar opzij gericht is
 • De techniek is vooral bedoeld voor patiënten met een vrij gevorderde kaalheid van de tonsuur.
  Als de verwijderde zone te klein is, kan een gedeelte van de dekkende zone haren bevatten die later zullen uitvallen.
  Maar wanneer men een grotere oppervlakte verwijdert dan degene die al kaal is, verliest men haren die weliswaar in de toekomst zouden verdwijnen, maar op het ogenblik van de ingreep nog aanwezig zijn
 • De tonsuurverkleining moet bijna altijd worden aangevuld met een transplantatie.

Waarom heeft de tonsuurverkleining tegenwoordig minder succes?

De patiënten worden afgeschrikt door de grotere nevenwerkingen (pijn, infectie, ...).
De opkomst van de elegantere folliculaire inplants heeft deze zwaardere, agressieve chirurgie wat in diskrediet gebracht.
Patiënten die een folliculaire transplantatie wensen, begrijpen soms niet goed waarom men een tonsuurverkleining voorstelt.

3

Andere en te mijden technieken

Helaas zijn er nog dokters of instellingen die voorbijgestreefde technieken toepassen.
De resultaten zijn jammer genoeg heel vaak rampzalig.
Dit is des te erger omdat een correctie in bepaalde moeilijke gevallen erg lastig is.
Patiënten dienen zich vaak aan met een indrukwekkende reeks problemen, zoals een ernstig beschadigde donorzone, een te lage voorste haargrens, grote grafts en een gebrek aan dichtheid. De correctie van dergelijke problemen is een moeilijke maar boeiende kunst.
Toch is het altijd beter dat u er geen beroep op moet doen.

cheveux artificiels en nylon

De transplantatie met nylon kunsthaar

Deze techniek, die een jaar of vijftien geleden vooral in Japan erg populair was, leidde helaas na twee of drie jaar tot echte esthetische rampen.
Drie jaar geleden hebben Italianen nieuwe, biocompatibele vezels voorgesteld. De eerste resultaten waren zo ontgoochelend dat de specialisten de techniek gelukkig snel hebben laten varen.

Het probleem heeft immers niets met de biologische compatibiliteit te maken, maar alles met het feit dat een ingeplant kunsthaar een toegangsweg voor bacteriën vormt.

Op termijn ontstaat er altijd een sterke ontsteking die dikwijls naar een oncontroleerbare infectie evolueert. De littekens die op die manier ontstaan zijn erg lelijk.

Koste wat kost te mijden!

description

De haartransplantatie met grote pons

De haartransplantatie met grote pons geeft altijd weinig natuurlijke resultaten.
De patiënten vertellen dat ze het nog moeilijker hebben met de blikken die anderen onvermijdelijk op hun beschadigde haar werpen dan met de blikken toen ze nog kalend of kaal waren.

Bij patiënten met erg dik haar mogen de eerste rijen uitsluitend grafts met een enkel haar bevatten en moet men bovendien de fijnste haren selecteren. Dat kan alleen onder de microscoop.

lambeaux jury

De weefseltransplantatie

Dit is een zware chirurgische methode die erin bestaat dat men hele stukken hoofdhuid transplanteert. Ze is vooral nuttig voor reconstructieve chirurgie, bijvoorbeeld na een ongeval.
Deze techniek is niet op haar plaats in de behandeling van kaalheid, zeker niet wanneer het de bedoeling is de voorste haargrens te herstellen. Het resultaat is vaak erg onnatuurlijk.

Er bestaan mechanische systemen die het uitsnijden sterk versnellen, zoals scalpels met verscheidene mesjes om de grafts te snijden, pf-blokken van mesjes in een pers, die in tien minuten tweeduizend ‘grafts’ produceren. Er bestaat zelfs een machine met een boor en een afzuigsysteem, die de graft langs een plastic buisje van de achterzijde van de schedel naar de voorzijde verplaatst. De graft wordt dan met een microluchtpistool ingeplant.
De verspilling is enorm, want 40 tot 50 % van de verwijderde haren zijn onherstelbaar beschadigd