Behandeling tegen haaruitval: Finasteride Propecia Proscar

Taal :
Newsletter Contact Siteplan

Behandeling tegen haaruitval: Finasteride, Propecia, Proscar

1

Inleiding

Finasteride Propecia Proscar

Finasteride is een orale medicatie, ontwikkeld door het farmaceutische bedrijf Merck, Sharp en Dohme.
Het werd voor het eerst bekend onder de naam Proscar (5 mg Finasteride per tablet).
Proscar bestaat al erg lang en wordt gebruikt voor de behandeling van prostaathyperplasie.
Men heeft vastgesteld dat kalende patiënten die Proscar gebruiken minder haar verliezen.
Anderzijds heeft Proscar vrij sterke nevenwerkingen.
De firma Merck heeft daarom een nieuwe formule ontwikkeld (1 mg per tablet) die onder de naam Propecia in de handel wordt gebracht.

2

Werkingsmechanisme

Propecia bestrijdt de transformatie van testosteron in DHT (dihydrotesteron).
DHT is verantwoordelijk voor de miniaturisering en het uitvallen van de haren.

Na enkele dagen stelt men een daling van de DHT-spiegel met 70 % vast!
Tegelijkertijd neemt de testosteronspiegel lichtjes toe, met 10 %, zonder de grenzen van het normale te overschrijden.

3

Resultaten

Finasteride Propecia Proscar

De analyse van de resultaten, twee maanden na het begin van de behandeling, toont een stabilisatie van het haarverlies of een terugkeer van haar bij 80 % van de patiënten. Bij de andere 20 % ziet men geen enkel resultaat.

Wanneer we de cijfers meer in detail bekijken, zien we dat het haar vooral terugkeert in de zone van de vertex.

 • Vertex : sterke verbetering 5 %, verbetering 30 %
 • Frontale zone : grote verbetering nihil, verbetering 5 %..

Het nieuwe haar is qua volume, kleur en lengte gelijk aan gezond haar.
Het gebeurt vaak dat patiënten niet beseffen dat een stabilisatie van de haaruitval al een succes is.

Wanneer zij gedurende zes maanden of langer Finasteride nemen en de behandeling daarna stopzetten, lijden ze vaak een belangrijk haarverlies.
Alle voordelen van de kuur gaan dan verloren. De patiënt keert terug naar dezelfde toestand als voor het gebruik van Finasteride.
Jammer genoeg zal een hervatting van de kuur slechts een nieuwe stabilisatie van de haaruitval opleveren.

4

Indicatie

Vooral bestemd voor jonge mannen die nog een grote haarreserve hebben.
Erg efficiënt ter hoogte van de vertex en dus de ideale bondgenoot van de haartransplantatie.

Men kan immers een transplantatie uitvoeren op het voorste gedeelte, en het achterste gedeelte met Finasteride behandelen.

5

Nevenwerkingenvan Finasteride

 • Pijn in de borst, soms samen met zwelling (gynecomastie).
 • Vermindering van het volume en de consistentie van het sperma
  (1,2 %).
 • Wijziging van de consistentie van het sperma.
 • In zeldzame gevallen erectiestoornissen (1,3 %) of daling van de libido (1,8 %).

Eventuele nevenwerkingen verschijnen snel.
De behandeling heeft dan nog geen resultaten opgeleverd en haar stopzetting zal geen haarverlies veroorzaken.

6

Voordelen van Finasteride

Finasteride is de ideale oplossingen voor mannen met bezwaren tegen het lokale gebruik van Minoxidil.
Het is efficiënter dan Minoxidil dat alleen wordt gebruikt.

De combinatie van Minoxidil en Propecia is buitengewoon efficiënt.
Er bestaat een synergie tussen deze twee producten: het totale effect is sterker dan de som van dat van de twee middelen apart.

7

Nadelen van Finasteride

 • Langdurige behandeling die niet mag worden onderbroken
 • Relatief duur
 • Bestaan van nevenwerkingen
8

Praktische aanbevelingen

Finasteride is alleen geschikt voor mannen.
Het contact met de stof zou bovendien gevaarlijk zijn voor de mannelijke foetus van een zwangere vrouw. Daarom raadt men mannen die Propecia nemen aan om een condoom te gebruiken.
Het product werkt trouwens niet bij de vrouw.

In het geval van nevenwerking kan men de dosis altijd halveren.
Het is vaak nuttig om dit middel gedurende enkele maanden te blijven gebruiken. Wanneer men de werking vergelijkt met die van een placebo, is er na 6 maanden geen groter verschil tussen de twee behandelingen.

9

Waar vindt u het?

 • De dokter kan het u voorschrijven in de vorm van Propecia of Proscar
 • U kunt het ook op het internet kopen, in de wetenschap dat u dan geen garantie hebt van de kwaliteit van het product. De producten die online worden verkocht, zijn vaak kopieën uit Azië of het oosten, die trouwens verboden zijn

Anders dan Minoxidil behoort Finasteride niet tot het openbare domein.